ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Pomoc psychoterapeuty w leczeniu nieśmiałości

Pomoc psychoterapeuty w leczeniu nieśmiałości

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób udaje się do psychoterapeuty, psychologa, coacha czy interwenta kryzysowego. Ludzie szukają pomocy w przeróżnych trudnościach. Tak naprawdę, każdy kto czuje, że:

– chce poprawić jakość życia;

– uporządkować swoje emocje;

– zbudować większe poczucie własnej wartości i pewność siebie;

– z odwagą podejmować wyzwania dnia codziennego;

– pokonać nieśmiałość, która utrudnia mu codzienne funkcjonowanie

może zgłosić się do psychoterapeuty po odpowiednią pomoc.

Bardzo często na to, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w teraźniejszości ma wpływ jego przeszłość np. określony model funkcjonowania rodziny, odrzucenie ze strony rówieśników czy inne, rozmaite traumy. Należy pamiętać również, że każda osoba ma inną strukturę psychiczną i inaczej odbiera różnorodne życiowe trudności. Jednego człowieka prawie nic nie złamie, drugiego natomiast najmniejsze niepowodzenie wprowadzi w kilkudniowy gorszy nastrój. Nie powinniśmy tego oceniać ani porównywać, należy przyjąć, że ludzie różnią się między sobą. Warto wspierać i motywować drugiego człowieka.

Przeszłość warto zrozumieć i spróbować dostrzec, jakie mechanizmy z przeszłości obecnie utrudniają życie.

Nieśmiałość utrudniająca życie

Jak zostało wcześniej napisane, każdy człowiek jest inny. W społeczeństwie są ludzie odważni i lękliwi, pewni siebie i nieśmiali. Z jednej strony nieśmiałość może być po prostu cechą charakteru danego człowieka. Z drugiej strony może być pewnym mechanizmem obronnym i osoba może się usprawiedliwiać: „nie zrobię tego bo jestem nieśmiały” (np. nie poproszę pracodawcy o podwyżkę, która mi się należy) a tak naprawdę dany człowiek jest paraliżowany strachem, który spowodowały traumy czy poniżanie w dzieciństwie.

Jeśli jest w naszym życiu coś, co przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu i mocno obniża jakość życia – warto udać się do psychologa czy psychoterapeuty. Zawsze należy szukać kompetentnych osób i sprawdzić ich kwalifikacje.