ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Terapia par – psychoterapia

Terapia par – psychoterapia

Terapia par jest formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby w związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Terapie par prowadzone są według różnych metod, w każdej jednak narzędziem psychoterapii jest dialog. Rozmowa z psychoterapeutą  pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji. Psychoterapeuta stara się pomóc parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we dwoje i przywrócić równowagę w związku.

Zazwyczaj dwoje ludzi powinno się zdecydować na takie spotkania między innymi gdy:

  • partnerzy często się kłócą,
  • krytykują i krzywdzą nawzajem,
  • brakuje im wspólnych zainteresowań, 
  • plany na przyszłość wydają się nie do pogodzenia, 
  • w życiu seksualnym oboje przestali odczuwać satysfakcję,
  • w związku brakuje zaufania,
  • jeden z partnerów dopuścił się zdrady.

Celem takiej terapii jest diagnoza problemów, które pojawiły się w związku i odkrycie mechanizmów ich działania. Terapia par prowadzi do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku, jako całości. Psychoterapia koncentruje się na zmienianiu wadliwych zachowań pary. Bada to, co łączy i dzieli dwoje ludzi. Odkrywa kim partnerzy są  w stosunku do siebie, jak zmienia się ich doświadczenie siebie i drugiej osoby. Oznacza to, iż w czasie spotkań małżeńskich nie są w ogóle poruszane indywidualne problemy partnerów. Jeśli się takie pojawią terapeuta zasugeruje pracę indywidualną  (psychoterapeutyczną) nad konkretnymi zagadnieniami. Terapia par daje oczekiwany efekt jedynie wówczas, gdy obie strony są zainteresowane pracą nad związkiem

Pierwsze takie spotkanie psychoterapeuty z parą – konsultacja, służy temu, by zapoznać terapeutę z parą. Partnerzy zostają proszeni aby opowiedzieli swoim związku, oraz o jego historii. Każdy jest zachęcany do podzielenia się tym, jak widzi wspólny problem. Terapeuta obserwuje jak partnerzy odnoszą się względem siebie i jak się komunikują.

Sesja jest głównie luźną rozmową, kierowaną przez terapeutę, który stara się dbać , aby każdy mógł dojść do głosu i był wysłuchany. W  czasie terapii zdarzają się też inne metody, m.in. pewne rodzaje ustawień przestrzennych przy pomocy różnych przedmiotów, praca na symbolach lub pisanie pewnych rzeczy na kartce. Czas między spotkaniami, to trenowanie nowych umiejętności  przy użyciu zaleceń uzyskanych od terapeuty. Koniecznym warunkiem zmiany jest praca własna oraz decyzja i wysiłek wkładany w proces zmian. Terapeuta podczas spotkań zachowuje neutralność. Jego rolą jest obiektywna  pomoc i zrozumienie obojga partnerów. Terapia par to propozycja dla osób gotowych na nowo spojrzeć na siebie i swój wkład związek, by zwiększyć umiejętności dbania o wspólną równowagę w związku.

Related Tags