ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

ADHD u osób dorosłych

ADHD u osób dorosłych

Jeszcze niedawno uważano ADHD za wyłączny problem dzieci i dorastającej młodzieży. Okazuje się jednak, że to zaburzenie może dotyczyć także osób dorosłych. Ten fakt, prawie wyłącznie , znany jest bardzo niewielkiej grupie specjalistów, co przekłada się na ogólny brak zrozumienia wobec “nadpobudliwych” dorosłych. Niewiedza społeczna bardzo utrudnia życie  dorosłych z ADHD, a w wielu przypadkach, niemalże uniemożliwia im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

ADHD to inaczej zespół nadpobudliwości ruchowej (zaburzenie hiperkinetyczne) z deficytem uwagi. Zaliczane jest do zaburzeń nabytych a więc takich, które zaczynają się w dzieciństwie i zaburzają prawidłowy rozwój psychiki dziecka. Na podstawie wielu badań udało się dojść do wniosku, iż zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zapisany w DNA człowieka, więc podstawą tego schorzenia są czynniki genetyczne.

Zgodnie z nazwą  zaburzenia, podstawowymi objawami  są problemy z koncentracją i nadmierna aktywność psychoruchowa. Prawidłowe zdiagnozowanie jest możliwe wówczas, gdy objawy te występują przez co najmniej pół roku i ujawniają się w różnych sytuacjach.

Większość podręczników medycznych skupia się na diagnostyce ADHD u dzieci i młodzieży, natomiast rzadko uwzględniane jest tam postępowanie w przypadku osób dorosłych. Właśnie to jest powodem niewiedzy społeczeństwa na temat problemu dorosłych borykających się z tym zaburzeniem, co skutkuje negatywnym nastawieniem do osób wykazujących nadmierną ekspresję i impulsywność.

Sytuacja osób z ADHD w społeczeństwie jest trudna –  nie dość, że zazwyczaj nie są oni objęci leczeniem, z powodu braku właściwie postawionej diagnozy, to jeszcze są źle odbierani przez innych, pomimo iż często nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że są chorzy.

Do charakterystycznych objawów ADHD u dorosłych można zaliczyć:

 • nieuważność dotycząca szczegółów,
 • brak koncentracji uwagi,
 • trudność z utrzymaniem uwagi na zadaniach lub czynnościach, które są nużące,
 • trudności ze słuchaniem,
 • trudności z postępowaniem wg instrukcji,
 • rozpoczynanie wielu czynności naraz i problem z ich zakończeniem,
 • słabe zdolności organizacyjne,
 • gubienie przedmiotów lub pozostawianie ich nie na swoim miejscu,
 • zapominanie o różnych codziennych sprawach,
 • trudność w usiedzeniu na jednym miejscu,
 • trudności z zachowaniem ciszy i zabieranie głosu bez oczekiwania na swoją kolej,
 • słabe poczucie reguł i czasu w trakcie rozmowy, przerywanie i przeszkadzanie innym,
 • drażliwość, niecierpliwość,
 • zmienność nastrojów,
 • porywczość, słaba tolerancja na stres i krytykę
 • nadmierna impulsywność i podejmowanie ryzykownych zachowań.

Rozpoznanie przez lekarza psychiatrę i podjęcie leczenia ADHD u osób dorosłych ma głęboki sens, ponieważ jest to zaburzenie bardzo podatne na leczenie farmakologiczne i psychoterapię, które  mogą całkowicie   zmienić  dotychczasowe życie chorych, oraz znacząco polepszyć relacje z otoczeniem. 

Related Tags