ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Do psychiatry czy do psychoterapeuty? Treść pochodzi ze strony internetowej:

Do psychiatry czy do psychoterapeuty? Treść pochodzi ze strony internetowej:

Decyzja o wizycie u psychiatry, czy psychoterapeuty jest często bardzo trudna. Istotną rolę odgrywa w niej społeczne przekonanie, iż jest to oznaka „problemów z głową”, a więc powód do ostracyzmu społecznego. Branie tego przekonania pod uwagę jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Walka z depresją, stanami lękowymi, czy też nieradzenie sobie ze stresem, to często bardzo długa batalia, którą bez specjalistycznej pomocy, jest niezwykle ciężko wygrać.

Osoby przeżywające ataki paniki, depresję, kryzys małżeński, chore na schizofrenię, czy też uzależnione od różnego rodzaju używek często nie wiedzą do którego ze specjalistów mają się udać po pomoc. W dużej mierze to efekt tego, iż terminologia psychologiczna jest dość zawiła, czasem wręcz niezrozumiała, a ponadto jej podstawowe pojęcia oraz określenia rozróżniane w niewłaściwy sposób. Przez wielu chorych kompetencje psychoterapeuty i psychiatry są traktowane jako równorzędne. Jednak nie jest to zgodne z prawdą, co wynika z definicji w/w specjalizacji.

Psychoterapeuta specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu z pacjentem długoterminowej terapii (od kilku spotkań, do nawet wieloletniego leczenia), której celem jest dokonanie zmiany w funkcjonowaniu osoby, która zgłasza się po pomoc. Przyniesieniem mu ulgi w cierpieniu oraz wskazanie właściwego toru postępowania. Terapia często wspomaga także leczenie farmakologiczne, przepisane przez lekarza psychiatrę.

Z psychoterapii warto korzystać m.in. w przypadku odczuwalnych stanów lękowych, poczucia obniżenia sprawności intelektualnej, zaburzeń snu, otyłości, obniżenia nastroju, problemów psychoseksualnych, trudności z relacjami z innymi ludźmi, jednym słowem – gdy wystąpią problemy, które utrudniają nam komfortowe funkcjonowanie.

Psychoterapeuta może być także psychologiem (chociaż nie jest to wymagane) i jest zobligowany do ukończenia podyplomowych studiów, bądź szkoły psychoterapii. Pamiętajmy jednak, że nie jest on lekarzem, więc nie powinniśmy zgłaszać się do niego z objawami wskazującymi na choroby i zaburzenia psychiczne. Ich diagnostyka wymaga konsultacji z psychiatrą. Psychoterapeuta nie posiada także uprawnień do przepisywania leków oraz wystawiania zwolnień lekarskich.

Psychiatra jest lekarzem medycyny (absolwent wydziału lekarskiego), który posiada specjalizację z psychiatrii. Jest specjalistą w zakresie diagnostyki, zapobiegania oraz leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. W pracy z pacjentem rozpoznaje objawy, stawia diagnozę oraz najczęściej dobiera odpowiednie środki farmakologiczne. W przeciwieństwie do psychoterapeuty, nie prowadzi z nim terapii (często jednak psychiatrzy zalecają wspomaganie farmakoterapii z psychoterapią). Posiada uprawnienia do przepisywania lekarstw, zwolnień lekarskich, a także skierowań do leczenia szpitalnego.

O ile do psychiatry zazwyczaj jesteśmy najczęściej kierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, bądź psychologa z poważnymi zaburzeniami osobowości tj. schizofrenia, depresja, mania, o tyle często współdziałanie tego specjalisty jest nieodzowne z terapią prowadzoną przez psychoterapeutę (np. w przypadku depresji). Porozumienie pomiędzy tymi specjalistami, a tym samym – prowadzenie leczenia dwutorowego – może przynieść znakomite efekty w krótkim czasie.