ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Nasi psychoterapeuci

Psychoterapeuta – prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

Imię i Nazwisko
mgr
Piotr Smolaga
Imię i Nazwisko

Psychoterapia – metoda rozwoju osobistego, praca której celem jest poznanie i zrozumienie siebie. Rezultatem podjętej systematycznej pracy jest poszerzenie świadomości oraz możliwości wpływu na własne życie. Cykl spotkań, których ilość i częstotliwość zależna jest od zgłaszanego przez klienta tematu i proponowanej przez terapeutę metody pracy.

Psychoterapia może być indywidualna lub grupowa.

Psychoterapeuta –  osoba z tytułem magistra psychologii lub jednego z kierunków społecznych lub humanistycznych, która ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii i posiada certyfikat psychoterapeuty. Może pracować w oparciu o różne podejścia psychoterapeutyczne, w zależności od ukończonego szkolenia. Obiektem oddziaływań terapeuty jest diagnoza i leczenie problemów emocjonalnych, zaburzeń psychicznych, pomaganie w trudnych sytuacjach życiowych oraz rozwój osobowości.

Obszary zastosowania oddziaływań psychoterapeutycznych:

  • leczenie zaburzeń psychicznych – zaburzenia lękowe, depresje, przewlekły stres, uzależnienia;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych – poczucie samotności, poczucie niskiej wartości, nieśmiałość w kontaktach z innymi, lęk przed przyszłością; zaburzenia psychosomatyczne, chroniczny stres, psychoterapia DDA (dorosłych dzieci alkoholików) oraz DDD (dorosłych pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych), poradnictwo małżeńskie i rodzinne;
  • pomoc w kryzysach życiowych – poczucie samotności, poczucie niskiej wartości, nieśmiałość w kontaktach z innymi, lęk przed przyszłością; zaburzenia psychosomatyczne, utrata pracy, bliskiej osoby, poczucia bezpieczeństwa, kryzys w związku, brak satysfakcji małżeńskiej, konflikty małżeńskie – trudności w porozumiewaniu się; trudności wychowawcze u dzieci i nastolatków;
  • rozwój osobowości – poradnictwo i psychoterapia dla młodzieży i osób dorosłych, problemy okresu dorastania, problemy adaptacyjne i emocjonalne, trudności w kontakcie z innymi ludźmi;

Lekarze przyjmujący w gabinetach  Alfa-Lek w Warszawie:

mgr Piotr Smolaga

Zajmuje się:

Choroby afektywne
– Psychozy
– Zespół stresu pourazowego
– Zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem
Terapia problemów osobistych:
– nerwice
– lęk
– depresja
– trudności w relacjach
– zaburzeń osobowości
Poradnictwo psychologiczne
– wspomaganie rozwoju osobistego
– pomoc osobom po stracie-praca z żałobą
– wsparcie rodzin